รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:30

เลขที่ใบจอง REV66090001 วันที่เวลา 01 กันยายน 2566 เวลา 10:28
จองใช้รถเพื่อ ลา
สถานที่ไป 51/66 หมู่ 3 ตำบล บางขะแยง อำเภอ เมือง จังหวัด ปทุมธานี
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจริญ โทรศัพท์ติดต่อ 509 ( บันทึกแทน)
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===