รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 18 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 66 เวลา 10:00

เลขที่ใบจอง REV66120004 วันที่เวลา 01 ธันวาคม 2566 เวลา 15:24
จองใช้รถเพื่อ วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มก.
สถานที่ไป คณะบริหารธุรกิจ มก. จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 5
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ โทรศัพท์ติดต่อ 249
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===