ปฏิทินการใช้รถ

ตุลาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
2 3
มีรายการจอง
 
4 5 6 7 8
9 10 11
มีรายการจอง
 
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
มีรายการจอง
 
22
23
วันปิยมหาราช
มีรายการจอง
 
24
มีรายการจอง
 
25
มีรายการจอง
 
26 27 28 29
30 31          

รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ27/09/2565 เวลา 15:36:27
วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 65 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย มก.
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ30/09/2565 เวลา 09:33:16
วันที่ใช้รถ 11 ต.ค. 65 เวลา 11:30   ถึงวันที่   11 ต.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
จองใช้รถเพื่อ เดินทางไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ30/09/2565 เวลา 11:01:07
วันที่ใช้รถ 21 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ต.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ โครงการศึกษาดูงานฯ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ30/09/2565 เวลา 11:00:45
วันที่ใช้รถ 21 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ต.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ โครงการศึกษาดูงานฯ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ25/08/2565 เวลา 14:42:19
วันที่ใช้รถ 23 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   23 ต.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจิญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ25/08/2565 เวลา 14:41:44
วันที่ใช้รถ 24 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   24 ต.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจิญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ25/08/2565 เวลา 14:40:55
วันที่ใช้รถ 25 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   25 ต.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจิญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ