ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ18/03/2567 เวลา 15:15:06
วันที่ใช้รถ 01 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจิญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน 1 เมษายน พ.ศ. 2567
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 13:30:08
วันที่ใช้รถ 01 เม.ย. 67 เวลา 11:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปส่งคณบดี
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ19/03/2567 เวลา 13:43:49
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
รายละเอียด

0001

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 09:52:40
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 13:30
ผู้ขอใช้ นางสาวผณินทรา​ แก่นจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับหนังสือ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 10:31:37
วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 67 เวลา 08:15   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ โครงการ สวพ.
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ03/04/2567 เวลา 10:08:12
วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายอัครวินท์ กองสนั่น   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้ออุปกรณ์กีฬาฟุตบอลใช้ในการแข่งฟุตบอลบุคลากร มก.
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ27/03/2567 เวลา 09:28:47
วันที่ใช้รถ 03 เม.ย. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวผณินทรา​ แก่นจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คัดเลือกหนังสือ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ04/04/2567 เวลา 15:14:53
วันที่ใช้รถ 04 เม.ย. 67 เวลา 13:20   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ28/03/2567 เวลา 13:29:14
วันที่ใช้รถ 05 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯวิเทศไปต้อนรับMr.Moreza
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 14:41:03
วันที่ใช้รถ 05 เม.ย. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนภัสสร รักวรนิต   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้องของงานสงกรานต์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 29 รายการ