ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 10:45:31
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 66 เวลา 08:40   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายบริการฯไปร่วมเปิดงาน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 13:27:34
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 66 เวลา 09:20   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายบริหารไปประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ28/02/2566 เวลา 13:53:13
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัญชนา ต่อมแสง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปซื้อหญ้าเตรียมงานวันสถาปนาคณะฯ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ27/02/2566 เวลา 13:26:52
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 66 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ บำเพ็ญกุศล พลโทมานิจ บุญโปร่ง
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ27/02/2566 เวลา 13:25:27
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 66 เวลา 16:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 66 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ บำเพ็ญกุศล พลโทมานิจ บุญโปร่ง
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 15:19:10
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวี เจริญธรรมสุขใจ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับเอกสารหลักสูตร KU VIPS
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ27/02/2566 เวลา 13:30:48
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 12:50   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปต้อนรับเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 13:25:07
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปประชุม
รายละเอียด

0001

อนุมัติ01/03/2566 เวลา 13:32:25
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 66 เวลา 08:15   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวแก้วตา ต่อมแสง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับ-ส่งผู้ทรงคุณวุฒิงานงานชุมวิชาการ ครั้งที่ 61
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ27/02/2566 เวลา 13:31:31
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 66 เวลา 08:50   ถึงวันที่   03 มี.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปสำนักบริการคอมพิวเตอร์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 60 รายการ