ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮล6678

อนุมัติ23/02/2564 เวลา 09:50:38
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 มี.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ รับมอบดอกไม้
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ01/03/2564 เวลา 09:19:32
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 มี.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนันทิยา อาภานันท์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/03/2564 เวลา 09:46:16
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 64 เวลา 14:45   ถึงวันที่   01 มี.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ    สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการอุทรณ์และร้องทุกข์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ23/02/2564 เวลา 13:23:35
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนันทิยา อาภานันท์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 09:07:47
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 64 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 14:22:04
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 64 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายพิศิฏฐ์ พิชิตบวรศักดิ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับอุปกรณ์พิธีสงฆ์ใช้ในงานวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 14:36:55
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 64 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 มี.ค. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ น.ส.พรทิพย์ ไหลสุวรรณา   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับพัสดุ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ02/03/2564 เวลา 13:21:09
วันที่ใช้รถ 03 มี.ค. 64 เวลา 09:15   ถึงวันที่   03 มี.ค. 64 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นางสาวนันทิยา อาภานันท์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม สวพ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ03/03/2564 เวลา 09:24:55
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 64 เวลา 08:45   ถึงวันที่   04 มี.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนันทิยา อาภานันท์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมเลอตอ โครงการหลวง
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ03/03/2564 เวลา 10:48:11
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 64 เวลา 12:00   ถึงวันที่   04 มี.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ น.ส.ภัทรกร ศรีวะรมย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้ออุปกรณ์ใช้ในงานโครงการกิจกรรม"จะหอไหน....เราก็ไม่ทิ้งกัน"
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ