ปฏิทินการใช้รถ

มีนาคม 2567
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3 4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8 9
10 11 12 13 14
มีรายการจอง
 
15 16
17 18 19 20 21
มีรายการจอง
 
22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

รายการจองใช้รถประจำเดือน

0001

อนุมัติ28/02/2567 เวลา 09:51:48
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 มี.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 18
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ28/02/2567 เวลา 09:48:05
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 มี.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ งานประชุมวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 18
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/02/2567 เวลา 09:36:58
วันที่ใช้รถ 01 มี.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 มี.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ กล่าวเปิดงานประชุมวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ22/01/2567 เวลา 13:30:35
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวขวัญณุมาส สุดดีพงศ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ อาจารย์พานิสิตต่างชาติลงพื้นที่ คณะสังคมฯ - หอกฤษณา - วัดสนามเหนือ - เกาะเกร็ด
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ22/01/2567 เวลา 13:32:11
วันที่ใช้รถ 02 มี.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 มี.ค. 67 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวขวัญณุมาส สุดดีพงศ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ อาจารย์พานิสิตต่างชาติลงพื้นที่ คณะสังคมฯ - หอกฤษณา - วัดสนามเหนือ - เกาะเกร็ด
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/03/2567 เวลา 14:20:51
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 67 เวลา 09:15   ถึงวันที่   04 มี.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวนภัสสร รักวรนิต   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมชี้แจงการจัดสรรงบปี 2567
รายละเอียด

ฮอ7022

Open01/03/2567 เวลา 10:57:23
วันที่ใช้รถ 04 มี.ค. 67 เวลา 09:20   ถึงวันที่   04 มี.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีประชุมการบริหารงบประมาณ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/02/2567 เวลา 09:42:21
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มี.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 62
รายละเอียด

0001

อนุมัติ28/02/2567 เวลา 09:20:06
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 มี.ค. 67 เวลา 09:30
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ชิษณุพงศ์ ไปอบรมสำนักคอม
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/03/2567 เวลา 14:18:02
วันที่ใช้รถ 05 มี.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 มี.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ