ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ26/06/2567 เวลา 10:58:33
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นายอัครวินท์ กองสนั่น   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ นำพัดลมไปซ่อมแซม
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ28/06/2567 เวลา 14:17:59
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 67 เวลา 09:20   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวคุณัญญา อ่วมละออ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ TOR จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ02/07/2567 เวลา 13:34:05
วันที่ใช้รถ 02 ก.ค. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจริญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลาครึ่งวัน
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ25/06/2567 เวลา 10:27:19
วันที่ใช้รถ 03 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ถวายพระพร สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ26/06/2567 เวลา 11:12:59
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอภิญญา แก้วมา   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ งานเสวนาวิชาการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม Innovative CSR
รายละเอียด

0001

อนุมัติ04/07/2567 เวลา 09:39:20
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 67 เวลา 14:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอภิญญา แก้วมา   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ เตรียมงานเสวนาวิชาการสังคมศาสตร์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ24/06/2567 เวลา 15:11:36
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 67 เวลา 15:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 67 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อรพรรณ คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
จองใช้รถเพื่อ โครงการประชุม TNCP ภาควิชาจิตวิทยา
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ24/06/2567 เวลา 15:19:12
วันที่ใช้รถ 05 ก.ค. 67 เวลา 06:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ อรพรรณ คงเพียรธรรม   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
จองใช้รถเพื่อ จัดโครงการประชุม TNCP ภาควิชาจิตวิทยา
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ26/06/2567 เวลา 10:59:31
วันที่ใช้รถ 05 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวี เจริญธรรมสุขใจ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ งานเสวนาวิชาการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม : Innovative CSR
รายละเอียด

0001

อนุมัติ26/06/2567 เวลา 11:15:33
วันที่ใช้รถ 05 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวี เจริญธรรมสุขใจ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ งานเสวนาวิชาการสังคมศาสตร์เพื่อสังคม : Innovative CSR
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ