ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

0001

อนุมัติ29/11/2564 เวลา 10:58:05
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 64 เวลา 11:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ นำเสนอโปสเตอร์โครงการรางวัลคุณภาพ มก
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ30/11/2564 เวลา 14:17:42
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปนำเสนอผลงานรางวัลคุณภาพ มก.
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/11/2564 เวลา 14:47:33
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.สุวิมล งามเนตร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ จัดซื้อแอลกอฮอล์ล้างมือ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ25/11/2564 เวลา 13:20:46
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีประชุม
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ29/11/2564 เวลา 10:08:18
วันที่ใช้รถ 02 ธ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นายขษณะ คงยืน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ทิ้งขยะ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ25/11/2564 เวลา 13:21:45
วันที่ใช้รถ 03 ธ.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ04/12/2564 เวลา 16:47:00
วันที่ใช้รถ 05 ธ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ธ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัญชนา ต่อมแสง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปปฏิบัติภารกิจ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/12/2564 เวลา 14:57:55
วันที่ใช้รถ 07 ธ.ค. 64 เวลา 14:30   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ พิธีพระราชทานเพลิงศพ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ01/12/2564 เวลา 14:58:06
วันที่ใช้รถ 07 ธ.ค. 64 เวลา 14:30   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ พิธีพระราชทานเพลิงศพ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ07/12/2564 เวลา 08:59:19
วันที่ใช้รถ 09 ธ.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   09 ธ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.สุวิมล งามเนตร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ จัดซื้อวัสดุในสำนักงาน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ