ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ20/07/2565 เวลา 10:42:52
วันที่ใช้รถ 01 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ วันสถาปนาคณะวิศวะศาสตร์ มก.
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ01/08/2565 เวลา 09:21:03
วันที่ใช้รถ 01 ส.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นายอัครวินท์ กองสนั่น   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้อธงชาติเพิ่ม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ11/07/2565 เวลา 14:49:42
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ส.ค. 65 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ
รายละเอียด

0001

อนุมัติ01/08/2565 เวลา 14:46:15
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 65 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ธนาคารไทยพาณิชย์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ02/08/2565 เวลา 08:36:37
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 65 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายอัครวินท์ กองสนั่น   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้อวัสดุมาใช้ในสำนักงาน
รายละเอียด

0001

อนุมัติ03/08/2565 เวลา 09:13:02
วันที่ใช้รถ 02 ส.ค. 65 เวลา 15:30   ถึงวันที่   02 ส.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวภัทรกร ศรีวะรมย์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ขนปลั๊กไฟที่กองยาน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/08/2565 เวลา 09:50:29
วันที่ใช้รถ 04 ส.ค. 65 เวลา 09:30   ถึงวันที่   04 ส.ค. 65 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นางสาวคุณัญญา อ่วมละออ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับเอกสารฝึกอบรม
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ02/08/2565 เวลา 13:37:23
วันที่ใช้รถ 04 ส.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นายขษณะ คงยืน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ทิ้งขยะ
รายละเอียด

0001

อนุมัติ04/08/2565 เวลา 15:04:46
วันที่ใช้รถ 05 ส.ค. 65 เวลา 08:50   ถึงวันที่   05 ส.ค. 65 เวลา 09:30
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ08/08/2565 เวลา 13:53:35
วันที่ใช้รถ 09 ส.ค. 65 เวลา 08:45   ถึงวันที่   09 ส.ค. 65 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวี เจริญธรรมสุขใจ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ เปิดบัญชีโครงการ U2T for BCG
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 21 รายการ