ปฏิทินการใช้รถ

กรกฎาคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
วันหยุดครึ่งปีธนาคาร
มีรายการจอง
 
2
3 4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
มีรายการจอง
 
19 20 21 22 23
24
มีรายการจอง
 
25 26 27 28 29
มีรายการจอง
 
30
มีรายการจอง
 
31
มีรายการจอง
 
           

รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮล6678

อนุมัติ27/06/2565 เวลา 11:05:24
วันที่ใช้รถ 01 ก.ค. 65 เวลา 07:30   ถึงวันที่   01 ก.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
จองใช้รถเพื่อ รับ/ส่งคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมโครงการ TNCP2022
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ27/06/2565 เวลา 11:04:18
วันที่ใช้รถ 01 ก.ค. 65 เวลา 07:30   ถึงวันที่   01 ก.ค. 65 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์   สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา
จองใช้รถเพื่อ รับ/ส่งคณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมโครงการ TNCP2022
รายละเอียด

0001

อนุมัติ30/06/2565 เวลา 14:39:53
วันที่ใช้รถ 01 ก.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 65 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นางสาวผณินทรา​ แก่นจันทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับ - ส่ง หนังสือ catalog
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ29/06/2565 เวลา 13:53:52
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 65 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/06/2565 เวลา 13:49:45
วันที่ใช้รถ 04 ก.ค. 65 เวลา 10:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับส่งแขกจาก IPB, Bogor University
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/06/2565 เวลา 13:49:14
วันที่ใช้รถ 05 ก.ค. 65 เวลา 09:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ น.ส.สุวิมล งามเนตร   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้อวัสดุมาใช้ในสำนักงาน
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ05/07/2565 เวลา 15:19:33
วันที่ใช้รถ 05 ก.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ05/07/2565 เวลา 11:18:21
วันที่ใช้รถ 05 ก.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัญชนา ต่อมแสง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ไปซื้อต้นไม้ (ใช้วันงานสถาปณาคณะสิ่งแวดล้อม)
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ28/06/2565 เวลา 13:37:49
วันที่ใช้รถ 06 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ นำนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ28/06/2565 เวลา 13:40:39
วันที่ใช้รถ 06 ก.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ก.ค. 65 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก   สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ นำนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 13 รายการ