ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮล6678

อนุมัติ13/03/2567 เวลา 15:51:45
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ19/04/2567 เวลา 09:49:54
วันที่ใช้รถ 01 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจริญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ13/03/2567 เวลา 15:51:35
วันที่ใช้รถ 02 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 09:35:28
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 67 เวลา 06:30   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 08:30
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ขนกระเป๋านักเรียน
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ13/03/2567 เวลา 15:51:23
วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวจิตต์ดาภา อาจมุณี   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ใช้ในโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ระดับชาติ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/04/2567 เวลา 09:36:46
วันที่ใช้รถ 07 พ.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวธัญญรัตน์ นาคแดด   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับคณะกรรมการตรวจความเป็นระบบตามเเนวทาง KUQS
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 09:50:08
วันที่ใช้รถ 07 พ.ค. 67 เวลา 15:30   ถึงวันที่   07 พ.ค. 67 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นายชิษณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ พิธีสวดพระอภิธรรม คุณพ่ออิทธิพล เล้านิรามัย บิดา ผศ.ดร.ภัทรพรรณ ทำดี
รายละเอียด

ฮล6678

Open13/05/2567 เวลา 09:34:03
วันที่ใช้รถ 09 พ.ค. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวี เจริญธรรมสุขใจ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับของ KU VIPS
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ13/05/2567 เวลา 09:34:40
วันที่ใช้รถ 09 พ.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   09 พ.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางสาวปิยวดี ชิดพิริยันต์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้อของโครงการอุปสมบทหมู่
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 11:26:56
วันที่ใช้รถ 10 พ.ค. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   10 พ.ค. 67 เวลา 20:30
ผู้ขอใช้ นางสาวอภิญญา แก้วมา   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ หลักสูตร KU VIPS
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 34 รายการ