ปฏิทินการใช้รถ


รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮล6678

อนุมัติ29/12/2565 เวลา 08:39:36
วันที่ใช้รถ 03 ม.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 ม.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายพิศิฏฐ์ พิชิตบวรศักดิ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน 3-6 มกราคม พ.ศ. 2566
รายละเอียด

0001

อนุมัติ09/01/2566 เวลา 08:54:54
วันที่ใช้รถ 05 ม.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 ม.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวี เจริญธรรมสุขใจ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมโครงการครู
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ09/01/2566 เวลา 08:56:52
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 66 เวลา 10:20   ถึงวันที่   06 ม.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปประชุม
รายละเอียด

0001

อนุมัติ09/01/2566 เวลา 08:54:30
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 66 เวลา 13:15   ถึงวันที่   06 ม.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวคุณัญญา อ่วมละออ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมคณะกรรมการ TOR จ้างควบคุมงานก่อสร้าง
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ09/01/2566 เวลา 08:51:28
วันที่ใช้รถ 10 ม.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นายอัครวินท์ กองสนั่น   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้อวัสดุมาใช้ในสำนักงาน (แอลกอฮอล)
รายละเอียด

0001

อนุมัติ20/12/2565 เวลา 14:30:26
วันที่ใช้รถ 10 ม.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   10 ม.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวคุณัญญา อ่วมละออ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ17/01/2566 เวลา 13:20:47
วันที่ใช้รถ 11 ม.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 66 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปสวัสดีปีใหม่คณะต่างๆ
รายละเอียด

0001

อนุมัติ20/12/2565 เวลา 14:30:18
วันที่ใช้รถ 11 ม.ค. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   11 ม.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวคุณัญญา อ่วมละออ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ16/01/2566 เวลา 14:08:33
วันที่ใช้รถ 12 ม.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   12 ม.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯ ไปสวัสดีปีใหม่คณะต่างๆ
รายละเอียด

0001

อนุมัติ17/01/2566 เวลา 13:20:03
วันที่ใช้รถ 12 ม.ค. 66 เวลา 12:45   ถึงวันที่   12 ม.ค. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯคณบดีไปสวัสดีปีใหม่
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 33 รายการ