ปฏิทินการใช้รถ

มกราคม 2565
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
วันปีใหม่
2 3 4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8
9 10 11
มีรายการจอง
 
12 13
มีรายการจอง
 
14 15
16
วันครู
17 18 19 20
มีรายการจอง
 
21 22
23 24
มีรายการจอง
 
25 26 27
มีรายการจอง
 
28
มีรายการจอง
 
29
30 31
มีรายการจอง
 
         

รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ29/12/2564 เวลา 15:28:22
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 65 เวลา 09:20   ถึงวันที่   04 ม.ค. 65 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯวิจัยไปสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/12/2564 เวลา 15:27:16
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 65 เวลา 10:20   ถึงวันที่   04 ม.ค. 65 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯวิจัยไปสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะเทคนิคสัตวแพทย์ 10.20 น. // คณะประมง 10.50 น.
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ04/01/2565 เวลา 16:06:42
วันที่ใช้รถ 04 ม.ค. 65 เวลา 16:00   ถึงวันที่   04 ม.ค. 65 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ สวดพระอภิธรรมศพ ผศ.ภุชงค์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/12/2564 เวลา 15:27:57
วันที่ใช้รถ 05 ม.ค. 65 เวลา 09:20   ถึงวันที่   05 ม.ค. 65 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯกิจการนิสิตไปสวัสดีปีใหม่ ผอ.กองกิจการนิสิต
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/12/2564 เวลา 15:27:34
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 65 เวลา 09:20   ถึงวันที่   06 ม.ค. 65 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯวิจัยไปสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

พบ6440

อนุมัติ04/01/2565 เวลา 10:31:29
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 65 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นายขษณะ คงยืน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ทิ้งขยะ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/12/2564 เวลา 15:26:49
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 65 เวลา 14:20   ถึงวันที่   06 ม.ค. 65 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯบริหารไปสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ29/12/2564 เวลา 15:26:25
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 65 เวลา 14:50   ถึงวันที่   06 ม.ค. 65 เวลา 15:30
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯวิจัยไปสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะวนศาสตร์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ06/01/2565 เวลา 12:18:36
วันที่ใช้รถ 06 ม.ค. 65 เวลา 15:00   ถึงวันที่   06 ม.ค. 65 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองบริหารไปสวัสดีปีใหม่ ผอ.กองยานฯ // ผอ.สำนักกฎหมาย
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/12/2564 เวลา 15:25:56
วันที่ใช้รถ 07 ม.ค. 65 เวลา 13:20   ถึงวันที่   07 ม.ค. 65 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองฯนิสิตไปสวัสดีปีใหม่คณบดีคณะสัตวแพทย์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 20 รายการ