ปฏิทินการใช้รถ

เมษายน 2564
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
4
มีรายการจอง
 
5
มีรายการจอง
 
6
วันจักรี
7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
11 12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16
มีรายการจอง
 
17
18 19
มีรายการจอง
 
20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮล6678

อนุมัติ01/04/2564 เวลา 08:48:51
วันที่ใช้รถ 01 เม.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับเอกสารผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ12/03/2564 เวลา 15:06:12
วันที่ใช้รถ 01 เม.ย. 64 เวลา 12:45   ถึงวันที่   01 เม.ย. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวมยุลดา ทาสุรินทร์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมการบริหารหลักสูตรเพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ตามเกณฑ์ สกอ.
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ22/03/2564 เวลา 13:52:25
วันที่ใช้รถ 02 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 เม.ย. 64 เวลา 11:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ถวายพระพรชัยมงคล
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ29/03/2564 เวลา 15:21:40
วันที่ใช้รถ 04 เม.ย. 64 เวลา 17:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 64 เวลา 20:00
ผู้ขอใช้ นางสาวอัญชนา ต่อมแสง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีประสานงานองค์การฯ
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ30/03/2564 เวลา 09:28:53
วันที่ใช้รถ 05 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 64 เวลา 11:30
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีประชุม
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/04/2564 เวลา 13:53:09
วันที่ใช้รถ 05 เม.ย. 64 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นายสุรพันธ์ แสนเลิศ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ดูงานดิจิตอล
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ07/04/2564 เวลา 13:37:23
วันที่ใช้รถ 05 เม.ย. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   05 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/03/2564 เวลา 14:25:58
วันที่ใช้รถ 07 เม.ย. 64 เวลา 07:00   ถึงวันที่   09 เม.ย. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐานภา ชัยธงรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 10
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ30/03/2564 เวลา 14:09:22
วันที่ใช้รถ 07 เม.ย. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   07 เม.ย. 64 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวทวิกา อินสอน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ซื้อดอกไม้ จัดสรงน้ำพระวันสงกรานต์
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/04/2564 เวลา 08:55:11
วันที่ใช้รถ 07 เม.ย. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 เม.ย. 64 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เกษม พุฒซ้อน   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รับเอกสารผู้ทรงคุณวุฒิ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 14 รายการ