ปฏิทินการใช้รถ

ธันวาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4 5
วันพ่อ
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8 9
10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12
มีรายการจอง
 
13 14 15
มีรายการจอง
 
16
มีรายการจอง
 
17
มีรายการจอง
 
18
มีรายการจอง
 
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
วันสิ้นปี
           

รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮล6678

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ อ.ณัฐวีณ์ไปประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/11/2566 เวลา 10:05:17
วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 66 เวลา 08:20   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ01/12/2566 เวลา 14:44:58
วันที่ใช้รถ 06 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ คณบดีไปประชุม
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ23/11/2566 เวลา 11:22:24
วันที่ใช้รถ 07 ธ.ค. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ประชุมวิชาการระหว่าประเทศ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ01/12/2566 เวลา 14:41:46
วันที่ใช้รถ 12 ธ.ค. 66 เวลา 14:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 66 เวลา 23:00
ผู้ขอใช้ นายชิตชณุพงศ์ ตันบัวคลี่   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ สลากกาชาด
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ10/10/2566 เวลา 14:31:30
วันที่ใช้รถ 15 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายโชคชัย รื่นเจิญ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ลาพักผ่อน
รายละเอียด

ฮล6678

รออนุมัติ
วันที่ใช้รถ 18 ธ.ค. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   18 ธ.ค. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ วันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มก.
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 7 รายการ