ปฏิทินการใช้รถ

มิถุนายน 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1
มีรายการจอง
 
2
มีรายการจอง
 
3
4 5 6 7
มีรายการจอง
 
8
มีรายการจอง
 
9
มีรายการจอง
 
10
11 12
มีรายการจอง
 
13 14 15 16
มีรายการจอง
 
17
18 19 20 21 22 23
มีรายการจอง
 
24
25 26
วันสุนทรภู่
27
มีรายการจอง
 
28 29 30
มีรายการจอง
 
 

รายการจองใช้รถประจำเดือน

ฮอ7022

อนุมัติ06/06/2566 เวลา 15:02:06
วันที่ใช้รถ 01 มิ.ย. 66 เวลา 08:40   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตไปประชุม
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ25/05/2566 เวลา 09:46:28
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 10:00
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ07/04/2566 เวลา 14:29:27
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 66 เวลา 11:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาววิภาวี เจริญธรรมสุขใจ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ หลักสูตร KU VIPS
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ02/06/2566 เวลา 15:09:53
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 66 เวลา 12:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ น.ส.พรปวีณ์ สามปรุ   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ โครงการ KUVIPS
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ02/06/2566 เวลา 15:12:13
วันที่ใช้รถ 02 มิ.ย. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 66 เวลา 14:30
ผู้ขอใช้ นางสุภาพร หรุ่นสกุล   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ บริจาคสิ่งของ
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ16/05/2566 เวลา 15:15:27
วันที่ใช้รถ 07 มิ.ย. 66 เวลา 05:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ รับพระสงฆ์วัดชลประทานรังสฤกษ์
รายละเอียด

0001

อนุมัติ02/06/2566 เวลา 15:05:29
วันที่ใช้รถ 07 มิ.ย. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวธานี สุวรรณไตรย์   สำหรับแผนก ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
จองใช้รถเพื่อ ไปไหว้สามบูรพาจารย์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ06/06/2566 เวลา 15:02:51
วันที่ใช้รถ 07 มิ.ย. 66 เวลา 12:40   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีไปร่วมงานฉายภาพยนตร์
รายละเอียด

ฮอ7022

อนุมัติ29/05/2566 เวลา 14:57:40
วันที่ใช้รถ 08 มิ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 66 เวลา 13:00
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศไปประชุม
รายละเอียด

ฮล6678

อนุมัติ23/05/2566 เวลา 14:09:23
วันที่ใช้รถ 08 มิ.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   08 มิ.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายพิศิฏฐ์ พิชิตบวรศักดิ์   สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ
จองใช้รถเพื่อ พบแแพทย์
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 17 รายการ