รายละเอียดการจอง

0001

รถกอล์ฟไฟฟ้า, n/a, ไฟฟ้า

วันที่ใช้รถ 03 พ.ค. 65 เวลา 11:00   ถึงวันที่   03 พ.ค. 65 เวลา 12:00

เลขที่ใบจอง REV65050001 วันที่เวลา 03 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:23
จองใช้รถเพื่อ รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ไปธนาคาร
สถานที่ไป ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===