รายละเอียดการจอง

พบ6440

รถกระบะ, Isuzu, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 06 พ.ค. 65 เวลา 12:00   ถึงวันที่   06 พ.ค. 65 เวลา 14:00

เลขที่ใบจอง REV65050002 วันที่เวลา 05 พฤษภาคม 2565 เวลา 15:05
จองใช้รถเพื่อ รับเสื้อฟุตบอลคณะฯ
สถานที่ไป สเตชั่นวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ โทรศัพท์ติดต่อ 249
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===