รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 18 พ.ค. 65 เวลา 18:00   ถึงวันที่   18 พ.ค. 65 เวลา 19:00

เลขที่ใบจอง REV65050008 วันที่เวลา 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10:56
จองใช้รถเพื่อ ไปสนามบินดอนเมือง
สถานที่ไป สนามบินดอนเมิอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 8
รายชื่อผู้โดยสาร คณบดีและทีมวิจัย
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===