รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 03 ต.ค. 65 เวลา 08:30   ถึงวันที่   03 ต.ค. 65 เวลา 10:00

เลขที่ใบจอง REV65090063 วันที่เวลา 27 กันยายน 2565 เวลา 14:26
จองใช้รถเพื่อ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัย มก.
สถานที่ไป สถาบันวิจัย มก. จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 8
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ โทรศัพท์ติดต่อ 249
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===