รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 11 ต.ค. 65 เวลา 11:30   ถึงวันที่   11 ต.ค. 65 เวลา 16:30

เลขที่ใบจอง REV65090066 วันที่เวลา 27 กันยายน 2565 เวลา 15:40
จองใช้รถเพื่อ เดินทางไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอ
สถานที่ไป คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม ตำบล ถนนนครไชยศรี อำเภอ ดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ภาควิชาจิตวิทยา จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร รศ.ดร.รัตติกรณ์ จงวิศาล
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ
ผู้ขอใช้ นายเอกชัย กันอินทร์ โทรศัพท์ติดต่อ 1
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

  1. กรรมการประกวดคลิปวิดิโอ.pdf