รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 21 ต.ค. 65 เวลา 08:00   ถึงวันที่   21 ต.ค. 65 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง REV65090069 วันที่เวลา 30 กันยายน 2565 เวลา 10:06
จองใช้รถเพื่อ โครงการศึกษาดูงานฯ
สถานที่ไป มหาวิทยาลัยมหิดล จังหวัด นครปฐม
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 30
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายพิศิษฐ์ พิชิตบวรศักดิ์
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ โทรศัพท์ติดต่อ 222
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

  1. โครงการศึกษาดูงานที่สถาบันประชากรศาสตร์ .pdf