รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 66 เวลา 10:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 15:30

เลขที่ใบจอง REV66080047 วันที่เวลา 22 สิงหาคม 2566 เวลา 13:45
จองใช้รถเพื่อ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะสังคมศาสตร์
สถานที่ไป ตึก 50 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ โทรศัพท์ติดต่อ 222
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===