รายละเอียดการจอง

0001

รถกอล์ฟไฟฟ้า, n/a, ไฟฟ้า

วันที่ใช้รถ 05 ก.ย. 66 เวลา 13:55   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง REV66080059 วันที่เวลา 28 สิงหาคม 2566 เวลา 15:17
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตลงความร่วมมือระหว่างกรมพินิจและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถานที่ไป ตึก 50 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก ภาควิชานิติศาสตร์ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นางพรธิดา เจนการศึก โทรศัพท์ติดต่อ 4
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===