รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ก.ย. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 14:00

เลขที่ใบจอง REV66080065 วันที่เวลา 31 สิงหาคม 2566 เวลา 15:21
จองใช้รถเพื่อ เตรียมงานและสถานที่พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับกรมพินิจฯ
สถานที่ไป ตึก 50 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ โทรศัพท์ติดต่อ 222
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===