รายละเอียดการจอง

ฮอ7022

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 08 ก.ย. 66 เวลา 09:45   ถึงวันที่   08 ก.ย. 66 เวลา 11:40

เลขที่ใบจอง REV66090002 วันที่เวลา 01 กันยายน 2566 เวลา 11:58
จองใช้รถเพื่อ เข้าร่วมต้อนรับคณาจารย์และนิสิต HUE University ประเทศเวียดนาม
สถานที่ไป กองวิเทศสัมพันธ์ ตึก 50 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 5
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายโชคชัย รื่นเจริญ
ผู้ขอใช้ นางสาวขวัญณุมาส สุดดีพงศ์ โทรศัพท์ติดต่อ 240
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===