รายละเอียดการจอง

0001

รถกอล์ฟไฟฟ้า, n/a, ไฟฟ้า

วันที่ใช้รถ 07 ก.ย. 66 เวลา 08:20   ถึงวันที่   07 ก.ย. 66 เวลา 15:00

เลขที่ใบจอง REV66090004 วันที่เวลา 01 กันยายน 2566 เวลา 15:48
จองใช้รถเพื่อ อบรมโครงการคลินิกพัฒนาทักษะการเป็นพิธีกรมืออาชีพ
สถานที่ไป ตึก 50 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นางสาวพรปวีณ์ สามปรุ โทรศัพท์ติดต่อ 222
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===