รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 07 ธ.ค. 66 เวลา 07:30   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:30

เลขที่ใบจอง REV66110027 วันที่เวลา 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:50
จองใช้รถเพื่อ ประชุมวิชาการระหว่าประเทศ
สถานที่ไป โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ ตำบล แขวงบางรัก อำเภอ เขตบางรัก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นายวรรณโชค เทียนคำ โทรศัพท์ติดต่อ 249
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===