รายละเอียดการจอง

ฮล6678

รถตู้, Toyota, ดีเซล

วันที่ใช้รถ 01 ธ.ค. 66 เวลา 13:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 16:00

เลขที่ใบจอง REV66120001 วันที่เวลา 01 ธันวาคม 2566 เวลา 09:20
จองใช้รถเพื่อ อ.ณัฐวีณ์ไปประชุม
สถานที่ไป อาคารสารนิเทศ50 ปี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ใช้สำหรับแผนก สำนักงานเลขานุการ จำนวนผู้โดยสาร 1
รายชื่อผู้โดยสาร
เอกสารอ้างอิง พนักงานขับรถ นายภาณุทัต เจริญหลาย
ผู้ขอใช้ นางสาวฐิติมา มั่นคง โทรศัพท์ติดต่อ
อัตราค่าเช่า 0.00 บาท:นาที ค่าเช่าสทุธิ 0.00 บาท
เพิ่มเติม

ไฟล์แนบ

=== ไม่มีไฟล์แนบ ===